Какво е озеленяване?

Най-общо озеленяване е всяка дейност, която променя видимите характеристики на площ, като например: флората и фауната, формата за терена, построяването за сгради и др..

Разбиране на земята

Озеленяването изисква разбиране на земята, тя не е еднаква в различните краища на света. Разбирането на земята е едно от най-важните условия за успешното озеленяване. Трябва да бъдат взети под внимание различните природни функции, като терен, топография, почвени качества, преобладаващите ветрове, дълбочина на линията на замръзване, както и системата на местната флора и фауна. За това обикновено се препоръчват местни природни експерти.

Снимки

ОзеленяванеОзеленяванеОзеленяване